Debata naukowa to nie „ustawka”

| w

„Debata naukowa to nie «ustawka», w której rolę sędziego odgrywa polityk, zaś publiczność to osoby zatroskane i poszukujące odpowiedzi na trudne problemy, ale nie mające odpowiedniej wiedzy fachowej. Debata to pisemna lub ustna wymiana poglądów i argumentów, wskazywanie błędów ale również proponowanie alternatywnych rozwiązań. Debata wymaga zastanowienia i merytorycznej dyskusji w skupieniu, a nie teatralnej oprawy”.

Prof. dr hab. Inż. Grzegorz Kowaleczko ujawnia kulisy „zapraszania” go na posiedzenie Zespołu Parlamentarnego posła A. Macierewicza.

< powrót do listy aktualności