Katastrofa smoleńska na międzynarodowym forum

| w

W dniu dzisiejszym na dorocznej konferencji Międzynarodowego Zrzeszenia Badaczy Wypadków Lotniczych (ISASI) członkowie Zespołu przedstawili na dwóch panelach technicznych zagadnienia związane z badaniem wypadku samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem.
W ramach seminarium wojskowego przedstawiono wnioski z raportu i przeprowadzonego badania oraz zagadnienia organizacyjne dotyczące badania wypadku samolotu wojskowego na terytorium obcego państwa. Opisano proces badawczy i uzyskane wyniki oraz różnice pomiędzy raportami MAK i KBWLLP. Zarówno reakcje audytorium, jak i rozmowy w kuluarach potwierdzały uznanie dla KBWLLP za przeprowadzenie niezależnego badania w tak trudnych warunkach organizacyjnych, wyrażano też pełną zgodność co do przyczyn katastrofy, znanej w świecie jako wypadek typu CFIT.
W ramach drugiego seminarium, poświęconego kwestiom społecznym badania wypadków, przedstawiono prezentację pokazującą zgromadzonym, jak środowiska polityczne próbują wpływać na wyniki badania lub je odrzucają dla własnego politycznego interesu. Brak wiedzy i doświadczenia w badaniu wypadków nie przeszkadza też grupom społecznym w kwestionowaniu wyników badania i tworzeniu co raz to nowszych wymyślonych teorii, które nie znajdują żadnego potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym. Specjaliści z całego świata z zażenowaniem oglądali wyniki prac niezależnych badaczy, kwestionujących wyniki pracy Komisji Millera.
Ważną częścią dzisiejszych seminariów było podsumowanie przedstawione przez organizatora: każda z teorii alternatywnych, szczególnie tych motywowanych politycznie, jest o tyle niebezpieczna, że znacząco obniża skuteczność zaleceń bezpieczeństwa, wypracowanych w ramach popartego dowodami profesjonalnego badania wypadku lotniczego.
Jak widać, przedstawione przez nas kwestie zostały zauważone, co świadczy o uznaniu naszej pracy i wskazuje na ważność poruszanego przez nas tematu dla międzynarodowej społeczności badaczy.

< powrót do listy aktualności