Komunikat Zespołu ws. udziału w badaniach terenowych i kompetencji ekspertów

| w

W związku z ciągle pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi udziału m.in. polskich przedstawicieli w badaniu katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, kwalifikacji zespołu Macieja Laska oraz kompetencji współpracowników zespołu parlamentarnego informujemy: 

1. Na miejscu katastrofy od 10 kwietnia 2010 roku było 18 ekspertów ze składu komisji Jerzego Millera, reprezentujący różne dziedziny, w tym między innymi: specjaliści z zakresu ruchu lotniczego, meteorologii, medycyny lotniczej, wyszkolenia, techniki lotniczej. 
2. Komisja Jerzego Millera składała się z 34 ekspertów z różnych dziedzin związanych z lotnictwem.
3. Prace komisji Jerzego Millera opierały się głównie na niepodważalnym, zweryfikowanym i uzupełniającym się materiale dowodowym w postaci zapisów rejestratorów lotu, w tym polskiego rejestratora, który mógł być odczytany tylko przez polskich specjalistów w kraju. 
4. Nie negujemy dorobku naukowego współpracowników zespołu parlamentarnego w dziedzinach w których się specjalizują, nie są oni jednak ekspertami zajmującymi się naukowo czy zawodowo badaniem wypadków lotniczych.
5. Zespół parlamentarny nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swoich hipotez o zamachu w Smoleńsku. 
6. Zespół dr Macieja Laska składa się ze specjalistów od lat zawodowo zajmujących się badaniem wypadków lotniczych. Wszystkie osoby wchodzące w skład zespołu były członkami komisji Jerzego Millera.

Maciej Lasek – przewodniczący Zespołu, specjalizuje się wyszkoleniu lotniczym i eksploatacji statków powietrznych. 
Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W 2002 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie dynamiki lotu. Jest pilotem samolotowym i szybowcowym z uprawnieniami instruktora oraz pilota doświadczalnego I klasy. Ukończył kursy badania dużych katastrof lotniczych oraz zarządzania badaniem takich wypadków prowadzonych przez ośrodki w USA i Singapurze.

Edward Łojek – specjalizuje się w lotnictwie komunikacyjnym, przepisach dotyczących wykonywania operacji lotniczych, planowanie operacji lotniczych, radiokomunikacji Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w specjalności telekomunikacja.

Agata Kaczyńska – prawnik, specjalizuje się w prawie lotniczym, w szczególności dotyczącym badań zdarzeń lotniczych, od wielu lat czynnie uczestniczy w procesach legislacyjnych z tego zakresu zarówno w obszarze prawa krajowego jak i projektach UE. W komisji cywilnej zajmuje się analizami zagadnień prawnych oraz sprawami organizacyjnymi. Jest dodatkowo specjalistą w obszarze wypadków w lotnictwie ogólnym.

Piotr Lipiec – specjalizuje się w odczytach i analizach pokładowych rejestratorów lotu i rejestratory rozmów, wyposażeniu pokładowym i eksploatacji lotniczej. Ukończył kierunek Lotnicze Systemy Sterownia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

Wiesław Jedynak – specjalizuje się w lotnictwie komunikacyjnym i ogólnym, wyszkoleniu lotniczym i współpracy w załogach wieloosobowych. Absolwent Akademii Obrony Narodowej, w specjalności zarządzanie organizacjami lotniczymi. Pilot liniowy, instruktor lotniczy, egzaminator Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej. Ukończył kurs badania wypadków lotniczych prowadzony przez Southern California Safety Institute.

Dr Maciej Lasek 
Przewodniczący Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem.

< powrót do listy aktualności