Metody badania katastrofy smoleńskiej przedstawione na międzynarodowej konferencji

| w

Na konferencję specjalistów zajmujących się odczytami rejestratorów w komisjach badania wypadków lotniczych z całego świata, zorganizowaną w tym roku w dniach 12-14.08.2014 przez komisję AAIB Singapuru, przybyli m.in. członkowie NTSB z USA, TSB z Kanady, BEA z Francji, BFU z Niemiec, ATSB z Australii, DSB z Holandii, CAD z Hong Kongu, IAC z Rosji, JTSB z Japonii, NTSC z Indonezji, ASC z Tajwanu oraz PKBWL z Polski.

W trakcie spotkania omawiano w szczególności możliwości techniczne poszczególnych komisji oraz doświadczenia zdobyte przy odczycie rejestratorów i innych urządzeń rejestrujących, wymieniono się również uwagami i informacjami o prowadzonych aktualnie badaniach wypadków lotniczych.

Piotr Lipiec, członek PKBWL, Komisji Millera, a także Zespołu ds. wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy pod Smoleńskiem, zaprezentował podczas spotkania doświadczenia zdobyte przy badaniu wypadku samolotu Tu-154M nr 101. Zebranym specjalistom zostały przedstawione zagadnienia odczytu urządzeń TAWS i FMS oraz ich korelacja z zapisami innych rejestratorów pokładowych. Przedstawiona na zakończenie prezentacji przyczyna wypadku oraz zgromadzone podczas jego badania wnioski nie budziły żadnych wątpliwości co faktu, że był to kolejny wypadek lotniczy typu CFIT – zderzenie z przeszkodami terenowymi w locie sterownym, sprawnym samolotem.

Dla zainteresowanych podajemy spis referatów zaprezentowanych na tegorocznej konferencji (tytuły oryginalne):

• MP4 recovery, Bureau d'Enquetes et d'Analyses pour la securite de l'aviation civile, France

• Video analysis technique 1, National Transportation Safety Board, USA

• Working with video at the NTSB, National Transportation Safety Board, USA

• TAWS and FMS readout process, State Commission on Aircraft Accident Investigation, Poland

• Flight track comparison of radar, GPS- equipped cameras and handheld GPS, Japan Transport Safety Board, Japan

• ATSB Recent Experience, Australian Transport Safety Bureau, Australia

• The application of commercial satellite data in aircraft accident investigation, Aviation Safety Council, Taiwan

• ICAO Flight Recorder Panel (FLIRECP) activity, Australian Transport Safety Bureau, Australia

• AAIB's new investigation equipment, Air Accident Investigation Bureau of Singapore, Singapore

• CRJ 900 - New production aircraft -512 wps data problems, Transportation Safety Board, Canada

• CVR anomalies and TEAM status, Bureau d'Enquetes et d'Analyses pour la securite de l'aviation civile, France

• A new method of interaction with Google Earth; building new flight animation tool, Interstate Aviation Committee, Russia

• AC wild pollution (CVR), Bureau d'Enquetes et d'Analyses pour la securite de l'aviation civile, France

• Photogrammetry: generalities and concrete event, Bureau d'Enquetes et d'Analyses pour la securite de l'aviation civile, France

 

• Avionics: preliminary examination, Bureau d'Enquetes et d'Analyses pour la securite de l'aviation civile, France

• False glideslope measurement, Dutch Safety Board, The Netherlands

• Beyond CVR Transcript - More CVR Data Applications in Investigation, Brian Kuo, Aviation Safety Council, Taiwan

• An ATR72 accident investigation- Brief of Site Survey and Flight Recorders Recovery, Michael Guan, Aviation Safety Council, Taiwan

• Experience with TAE FADECs, German Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation, Germany

• Recent CVR120 experience, German Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation, Germany

• CS100 - FA 5000 download, Transportation Safety Board, Canada

• Honeywell 6021 recorders readout difficulties from the AS360 South Korea event, Bureau d'Enquetes et d'Analyses pour la securite de l'aviation civile, France

• Lion Air accident in Bali, National Transportation Safety Committee, Indonesia

• MH370 - Defining the Search Area, Australian Transport Safety Bureau, Australia

• Tour of Singapore Aviation Academy

• Metro 23 FDR - Engine torque data, Australian Transport Safety Bureau, Australia

• Data recovery from a damaged Universal model CVR-30A CVR, Australian Transport Safety Bureau, Australia

< powrót do listy aktualności