O momentach działających na samolot podczas przechylania

| w

Na zakończenie polemiki z publikacjami Glenna Arthura Jorgensena, przedstawiamy obliczenia wykonane przez prof. Grzegorza Kowaleczkę metodą zastosowaną przez duńskiego inżyniera. Wynik jest interesujący - jeśli uniknie się błędów, które Jorgensen popełnił przy wyliczaniu momentu tłumiącego, otrzymuje się wartości zgodne z zapisanymi przez rejestrator parametrów lotu, a nawet od nich większe.

< powrót do listy aktualności