Rozwiązanie Zespołu

| w

Zespół specjalistów zajmujących się zawodowo badaniem wypadków lotniczych i bezpieczeństwem w lotnictwie, będących doradcami Prezesa Rady Ministrów zrealizował swoje zadanie, polegające na objaśnianiu przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w związku z czym z dniem 30 września został rozwiązany.

Zespół przybliżał opinii publicznej przyczyny katastrofy polskiego samolotu prezydenckiego, ustalone na podstawie zebranego materiału dowodowego przez 34 specjalistów z dziedziny lotnictwa i zawarte w raporcie końcowym tzw. Komisji Millera. Do zadań Zespołu należało też analizowanie innych niż ustalone w oficjalnym polskim raporcie hipotez na temat przyczyn katastrofy pojawiających się w przestrzeni publicznej oraz specjalistyczna ocena materiałów, na podstawie których hipotezy te zostały sformułowane.

W okresie swej działalności Zespół odnotował ponad 100 hipotez na temat przyczyn katastrofy i, jak wynika z analiz, żadna z nich nie była oparta na materiale dowodowym. Do dzisiaj pomimo naszych licznych apeli żadna z osób z grupy skupionej wokół posła Antoniego Macierewicza nie przedstawiła nam ani Prokuraturze żadnych dowodów na głoszone przez nich tezy. Widać, ze polityczna formuła działalności grupy posła Macierewicza w kontekście katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem już się wyczerpała. Należy podkreślić, że środowisko lotnicze i eksperci zajmujący się badaniem wypadków lotniczych na świecie nie mają wątpliwości co do przyczyn katastrofy opisanych w Raporcie końcowym Komisji Millera – mówi Maciej Lasek, były już przewodniczący Zespołu ds. wyjaśniania przyczyn katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Zespół odpowiadał na pytania osób indywidualnych zainteresowanych tematyką katastrofy, publikując na specjalnie uruchomionej stronie internetowej faktysmolensk.gov.pl teksty, zdjęcia i filmy w przystępny sposób objaśniające kwestie związane z przyczynami, okolicznościami i przebiegiem wypadku. Udzielał także odpowiedzi na zapytania dziennikarzy, parlamentarzystów, naukowców i instytucji.

Od 2013 roku udzieliliśmy w sumie 635 formalnych odpowiedzi, co daję średnio 23 odpowiedzi miesięcznie. W związku ze znacznym zmniejszeniem się ilości informacji pozostających w sprzeczności z Raportem Końcowym Komisji Millera, zasadnym jest zakończenie prac Zespołu – dodaje Maciej Lasek.

Materiały, które zespół otrzymał w celu realizacji jego zadań, zostaną odesłane do właścicieli. Oświadczenia senatorskie, interpelacje poselskie, wnioski o informacje publiczne i nadesłana korespondencja oraz wszelka inna dokumentacja zostaną zarchiwizowane. Strona faktysmolensk.gov.pl będzie nadal funkcjonować.

Umowy zawarte z członkami Zespołu nie przewidują żadnych odpraw, ani w przypadku rozwiązania Zespołu, ani w innych okolicznościach.

Rozwiązanie Zespołu w dotychczasowej formie organizacyjnej nie oznacza jednak końca naszej działalności. Jeżeli będą pojawiać się w przestrzeni publicznej niepoparte żadnymi dowodami tezy na temat przyczyn katastrofy, będziemy starać się je prostować i objaśniać, co, jak i dlaczego wydarzyło się w Smoleńsku. – dodaje Maciej Lasek – Nadal będziemy stać na straży bezpieczeństwa w lotnictwie, dbając, by nie ucierpiało ono na skutek bezprecedensowych, niedopuszczalnych rozgrywek politycznych.

< powrót do listy aktualności