Weryfikacja symulacji W. Biniendy

| w

W nawiązaniu do informacji z 15 października, publikujemy pracę "Modelowanie Numeryczne Materiału Brzozy w Kontekście Katastrofy Lotu PLF 101 z Dnia 2010" weryfikującą symulację prof. W. Biniendy.

Streszczenie

 W niniejszej pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej materiału brzozy stworzonego z wykorzystaniem modelu MAT 143 – jednego ze standardowych modeli materiałowych dostępnych w bibliotece pakietu LS-Dyna. Obliczenia wykonano na bazie parametrów mechanicznych brzozy dostępnych w literaturze oraz informacji zawartych w dokumencie opisującym zastosowaną metodologię opisu drewna. Dodatkowo przeanalizowano wpływ zmian gęstości brzozy na jej wytrzymałość, jak również zmianę modułów Younga oraz Kirchhoffa. Przeprowadzone analizy pozwoliły na utworzenie nowego opisu materiałowego brzozy, który następnie skonfrontowano z przedłożonym przez prof. Wiesława Biniendę. Otrzymane wyniki wykazały błędy w pracy eksperta Zespołu Parlamentarnego, z których najpoważniejszym było potraktowanie materiału drewna jako idealnie plastycznego, co mogło istotnie wpłynąć na błędne wyniki symulacji zderzenia skrzydła Tu-154M z brzozą.

< powrót do listy aktualności