Końcówka skrzydła

Wszystkie zamieszczone poniżej zdjęcia z miejsca wypadku zostały wykonane przez specjalistów KBWLLP.

Oderwana zewnętrzna część lewego skrzydła w miejscu jej upadku. Na dolnej powierzchni wyraźnie widoczne podłużne wgniecenia, pozostawione przez przesuwające się kikuty cienkich drzew łamanych krawędzią natarcia slotu przed zderzeniem z brzozą, na której nastąpiło przecięcie skrzydła.

Oderwana zewnętrzna część lewego skrzydła w miejscu jej upadku. Na czerwonej końcówce widoczne uszkodzenie spowodowane uderzeniem w drzewo przed zderzeniem z brzozą, na której nastąpiło przecięcie skrzydła.

Zbliżenie miejsca oderwania końcówki lewego skrzydła. Górna strzałka wskazuje zmiażdżenie blach pokrycia w efekcie zderzenia z brzozą, pozwalające określić kierunek działania sił, dolna strzałka wskazuje fragmenty drewna wbite w strukturę skrzydła podczas zderzenia.

Zbliżenie miejsca oderwania końcówki lewego skrzydła - wyraźnie widoczne fragmenty drewna wbite w strukturę skrzydła podczas zderzenia.

Zbliżenie miejsca oderwania końcówki lewego skrzydła. Górna strzałka wskazuje narożnik drugiego od końca segmentu slotu, noszący ślady otarcia się o brzozę, dolna strzałka wskazuje przewody zerwane i zgięte w zderzeniu z pniem drzewa.

Zbliżenie miejsca oderwania końcówki lewego skrzydła. Dolne strzałki wskazują żebra, przecięte podczas zderzenia z brzozą, górna strzałka wskazuje czarne szczeliwo, uszczelniające spoiny skrzydłowego zbiornikia paliwa.

Miejsce przecięcia lewego skrzydła. Widoczna krawędź rozdarcia, poszarpana w sposób charakterystyczny dla rozerwania blach w zderzeniu z przeszkodą.

Dla porównania - skrzydło samolotu lekkiego odcięte w wyniku zderzenia z drzewem w wypadku 11.09.2009 w miejscowości Pastewnik. Krawędź rozdarcia jest poszarpana w bardzo podobny sposób, charakterystyczny dla rozerwania blach w zderzeniu z przeszkodą. (fot. PKBWL)

Miejsce przecięcia lewego skrzydła - widok z góry. Strzałką zaznaczono tor przejścia pnia brzozy. Widoczne minimalne uszkodzenie narożnika drugiego od końcówki segmentu slotu na skutek otarcia się o brzozę. Z prawej u góry fragmenty środkowego segmentu slotu, zniażdżone i porozrywane w efekcie zderzenia z brzozą. (Zdjęcie wykonane w październiku 2012 r. podczas oględzin prowadzonych przez Prokuraturę.)

Miejsce przecięcia lewego skrzydła - widok z góry. Górna strzałka wskazuje znaleziony pod brzozą siłownik napędu klap, dolną strzałką zaznaczono fragmenty owiewki lewej prowadnicy klap, rozerwanej w zderzeniu z brzozą. (Zdjęcie wykonane w październiku 2012 r. podczas oględzin prowadzonych przez Prokuraturę.)

Zniszczone lewe skrzydło samolotu. Zwraca uwagę stosunkowo dobry stan końcówki z nielicznymi uszkodzeniami od uderzeń w drzewa przed zderzeniem z brzozą i całkowite zniszczenie pozostałej części w efekcie uderzeń w kolejne grube drzewa, a następnie w ziemię.

Uszkodzenie slotu końcówki lewego skrzydła w efekcie zderzenia z cienkim drzewem przed uderzeniem w brzozę.

Wróć