Przebicia klap skrzydłowych

Wszystkie zamieszczone poniżej zdjęcia z miejsca wypadku zostały wykonane przez specjalistów KBWLLP.

Klapy skrzydłowe w samolocie Tu-154M w położeniu wychylonym do lądowania - w takiej konfiguracji następowały zderzenia z drzewami (zdjęcie samolotu nr 102, fot. ZL)

Klapa wewnętrzna skrzydła lewego - zbliżenie strony dolnej, wystawionej podczas lotu ku przodowi. W tę powierzchnię uderzały konary łamanych drzew, powodując widoczne na zdjęciu uszkodzenia. Elipsami z numerami 1,2 i 3 zaznaczono uszkodzenia, odpowiadające uszkodzeniom oznaczonym na następnym zdjęciu. Strzałką z numerem 4 oznaczono drzazgę pozostałą po ułamanym konarze drzewa.

Klapa wewnętrzna skrzydła lewego - zbliżenie strony górnej, wystawionej podczas lotu ku tyłowi. Elipsami z numerami 1,2 i 3 zaznaczono przebicia klapy na wylot, odpowiadające uszkodzeniom oznaczonym na poprzednim zdjęciu. Elipsa nr 2 wskazuje deformację spowodowaną ugiętym konarem drzewa, przesuwającym się wzdłuż klapy.

Klapa wewnętrzna skrzydła lewego na polu szczątków. Widoczne lokalne przecięcia oraz odkształcenia pokrycia spowodowane kolizją samolotu z drzewami.

Klapa wewnętrzna prawego skrzydła - przecięcia i deformacje pokrycia od zderzeń z przeszkodami (drzewami).

 

Widok klapy wewnętrznej skrzydła lewego wraz z gondolą podwozia (powyżej). Widoczne ślady uszkodzeń powierzchni klapy od zderzeń z przeszkodami. Widok zbliżony do materiału prezentowanego przez Zespół posła Antoniego Macierewicza na konferencji w dniu 8.08.2014. (poniżej)

Klapa wewnętrzna skrzydła lewego - widok od przodu (dół). Widoczne wyraźne rozerwania pokrycia od drzew, o które zahaczał samolot. W prawym górnym rogu - fragment drzewa wbity w konstrukcję. Zwracamy uwagę na dolne pokrycie centropłata - nie ma śladów przebić oraz na fakt, że skala uszkodzeń dolnej powierzchni klapy nie odpowiada uszkodzeniom jej górnej powierzchni (zdjęcie poniżej).

 

Klapa wewnętrzna skrzydła prawego - widok od przodu. Niewielkie uszkodzenia dolnego pokrycia klapy i skrzydła wynikają z obrotu samolotu w lewo (prawe skrzydło stopniowo, wraz ze wzrostem kąta przechylenia, oddalało się od przeszkód, z którymi zderzał się samolot po uderzeniu w brzozę i utracie części lewego skrzydła).

 

Klapa zewnętrzna - skrzydło prawe, widok od dołu. Nie ma innych śladów, poza wynikającymi ze zderzenia z przeszkodami i ziemią. 

 

Wróć