Odpowiedź na uwagi dot. raportu zgłoszone na posiedzeniu ZP

2014-02-07 - Podczas posiedzenia Zespołu Parlamentarnego pan G.A. Jorgensen sformułował uwagi dotyczące raportu prof. Grzegorza Kowaleczki „Rekonstrukcja ostatniej fazy lotu samolotu Tu-154M".

Z jego wystąpienia wynika, że nie ma uwag co do poprawności modelu ruchu samolotu opisanego w raporcie natomiast zastrzeżenia dotyczą zastosowanego przez prof. G Kowaleczkę rozkładu siły nośnej wzdłuż skrzydła.

Zdaniem prof. G Kowaleczki podstawowym pytaniem, na które należy sobie w tym momencie odpowiedzieć, jest wartość siły nośnej, która znika wraz z urwaną końcówką skrzydła. Właściwe jej określenie jest kluczowe dla oceny obrotu samolotu. W związku z tym prof. G Kowaleczko proponuje aby eksperci Zespołu Parlamentarnego przedstawili obliczony i akceptowany przez nich rozkład, który następnie on zaimplementuje do swojego programu obliczeniowego i przekaże wyniki swoich obliczeń.

Prof. G Kowaleczko gotów jest także współuczestniczyć w przygotowaniu programu i prowadzeniu badań w tunelu aerodynamicznym jednej z instytucji naukowych, które takie urządzenie posiadają. Jego zdaniem zakończy to spór o wartość utraconej siły nośnej i jej rozkład wzdłuż skrzydła.

Cała odpowiedź znajduje się poniżej.

Wróć