Rekonstrukcja ostatniej fazy lotu samolotu TU-154M

2014-01-03 - „Rekonstrukcja ostatniej fazy lotu samolotu TU-154M” stanowi podsumowanie przeprowadzonych przez prof. Grzegorza Kowaleczkę analiz dotyczących ostatnich 14-15 sekund lotu samolotu, który uległ katastrofie w Smoleńsku w dniu 10.04.2010 roku. Podstawowym celem prezentowanej ekspertyzy było określenie zachowania się samolotu po urwaniu się końcowej części lewego skrzydła, które nastąpiło po zderzeniu z brzozą.

Pomimo zastosowanych w analizie pewnych uproszczeń udało się zdaniem autora „z dobrą inżynierską dokładnością” porównać opisane w raporcie Komisji Jerzego Millera zachowanie się samolotu po uderzeniu skrzydłem w drzewo. W analizie wykorzystano dane źródłowe z raportów Komisji Millera i MAK.

Na postawione przez autora zasadnicze pytanie „Czy Tu-154M po utracie końcówki skrzydła wykonał półbeczkę, czy też nie?” odpowiedź jest jednoznaczna:
Po utracie końcówki skrzydła  samolot Tu-145M wykonał półobrót i jednocześnie „górkę”, odchylając tor lotu w lewo.

Warto dodać, że prof. Grzegorz Kowaleczko wykonał swe opracowanie całkowicie niezależnie, z własnej inicjatywy i przekazał je Zespołowi ds. wyjaśniania przyczyn i okoliczności katastrofy smoleńskiej nie pobierając żadnego wynagrodzenia.

Zapraszamy do lektury.

Wróć