Uwagi do pracy G. Jorgensena „Additional Aspects of The Smolensk Air Crash”

Wśród wątpliwości wyrażanych przez osoby kwestionujące raport Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego w sprawie katastrofy smoleńskiej istotne miejsce zajmuje teza, iż utrata części lewego skrzydła przy zderzeniu z drzewem nie mogła spowodować wykonania przez samolot Tu-154M tzw. półbeczki, czyli odwrócenia się do góry kołami podczas lotu. Na dowód tego twierdzenia przywołuje się pracę Glenna Arthura Jorgensena „Additional Aspect of The Smolensk Air Crash”, której autor analizuje za pomocą obliczeń lot samolotu po utracie fragmentu lewego skrzydła.

Weryfikacji metod użytych przez Jorgensena podjął się jeden z najlepszych polskich specjalistów w dziedzinie mechaniki lotu, prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko, były pracownik Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej, Prorektor ds. naukowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i członek Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Polecamy lekturę tej recenzji, zawierającej nie tylko naukową ocenę odwołującą się do wyrafinowanego aparatu obliczeniowego, ale i argumenty sformułowane przystępnym, zrozumiałym również dla laików językiem.

Wróć