Uzupełnienie do „Uwag nt. «Additional Aspect of The Smolensk Air Crash»”

2013-12-30 - Po przekazaniu Zespołowi do spraw wyjaśniania przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem opinii prof. dr hab. inż. Grzegorza Kowaleczki na temat pracy „Additional Aspect of The Smolensk Air Crash jej autor, Glenn Arthur Jorgensen, odpowiedział wreszcie na przesyłane mu wielokrotnie przez prof. Grzegorza Kowaleczkę pytania i uwagi. Nadesłał również poprawioną wersję swojej analizy, której wyniki są znacznie bliższe rzeczywistemu przebiegowi zdarzeń, odtworzonemu w oparciu o zapisy rejestratorów i ślady zderzeń samolotu z kolejnymi przeszkodami w ostatniej fazie lotu.

Przedstawiamy przekazane przez prof. Grzegorza Kowaleczkę „Uzupełnienie do Uwag nt. Additional Aspect of The Smolensk Air Crash” odnoszące się do odpowiedzi G. A. Jorgensena i poprawionej wersji jego pracy. Z opracowania wynika, że wyniki otrzymane przez G.A. Jorgensena były błędne, gdyż opierały się na złych założeniach, niewłaściwych danych i bardzo uproszczonym modelu obliczeniowym. Prof. G. Kowaleczko wyraża również nadzieję, że jeżeli G.A. Jorgensen uwzględni metody obliczeniowe pozwalające na prawidłowe i wiarygodne określenie sił i momentów aerodynamicznych, opisane w licznych podręcznikach z zakresu aerodynamiki i mechaniki lotu, uzyska jeszcze dokładniejsze wyniki, zgodne z rzeczywistym przebiegiem ostatniej fazy lotu.

Zapraszamy do lektury.

Wróć