Piotr Lipiec międzynarodowym audytorem ENCASIA

| w

Do grona europejskich audytorów Peer Review sieci ENCASIA jako przedstawiciel Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dołączył Piotr Lipiec. Jego zadaniem będzie uczestniczenie wspólnie z innymi audytorami w przeglądach Peer Review, przeprowadzanych w każdej komisji badania wypadków lotniczych krajów członkowskich UE. Przeglądy takie, wymagane przepisami Artykułu 7.3 (c) Rozporządzenia UE 996/2010 i realizowane każdego roku w 4-6 krajach UE, mają za zadanie zweryfikowanie gotowości poszczególnych komisji do prowadzenia badań wypadków i poważnych incydentów lotniczych. W razie stwierdzenia obszarów wymagających usprawnienia audytorzy, korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, wskazują możliwe rozwiązania i dobre praktyki stosowane w innych komisjach. Podczas przeglądu analizowana jest struktura organizacyjna komisji, realizacja procesu badania, posiadanie stosownych zasobów ludzkich, technicznych i finansowych, podnoszenie kwalifikacji członków komisji, procedury badawcze, przygotowanie i publikacja raportów, formułowanie zaleceń bezpieczeństwa, podejście do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy na miejscu wypadku lotniczego oraz wyszukiwanie i wskazywanie dobrych praktyk. Wymagające najwyższych kwalifikacji przeglądy Peer Review są bardzo ważnym narzędziem podnoszenia poziomu bezpieczeństwa lotniczego w krajach UE, dlatego zaproszenie przedstawiciela PKBWL do elitarnego grona audytorów stanowi dla polskiej komisji szczególne wyróżnienie.

< powrót do listy aktualności