Skład Komisji

W skład Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego weszli:

 • Jerzy Miller (minister spraw wewnętrznych i administracji) – przewodniczący Komisji
  (od 28 kwietnia 2010 r.; wcześniej, od 15 do 28 kwietnia 2010 r., przewodniczącym był płk rez. dr pil. Edmund Klich)
 • płk pil. mgr inż. Mirosław Grochowski (pilot wojskowy, szef Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów) – zastępca przewodniczącego Komisji
 • mgr Agata Kaczyńska (prawnik, sekretarz Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych) – sekretarz Komisji

Podkomisja lotnicza

Eksperci z zakresu szkolenia lotniczego, ruchu lotniczego, ratownictwa lotniczego, łączności, nawigacji i meteorologii:

 • ppłk pil. mgr inż. Robert Benedict (wojskowy pilot doświadczalny) – przewodniczący
  (początkowo przewodniczącym podkomisji lotniczej był kmdr pil. Dariusz Majewski)
 • dr inż. Maciej Lasek (pilot doświadczalny, zastępca przewodniczącego PKBWL) – zastępca przewodniczącego
 • kmdr rez. pil. mgr inż. Dariusz Majewski (pilot wojskowy)
 • mgr inż. Bogdan Fydrych (specjalista z zakresu kontroli ruchu lotniczego, członek PKBWL)
 • mgr Wiesław Jedynak (pilot liniowy, kapitan PLL LOT)
 • dr Agnieszka Kunert-Diallo (prawnik, PLL LOT)
 • mgr inż. Krzysztof Lenartowicz (pilot liniowy, kapitan PLL LOT)
 • mgr inż. Edward Łojek (inżynier lotniczy, kierownik Działu Planowania i Nadzoru Operacji Lotniczych PLL LOT)
 • ppłk rez. mgr inż. Mirosław Milanowski (meteorolog, Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów)
 • ppłk rez. mgr inż. Maciej Ostrowski (meteorolog, wykładowca akademicki)
 • mgr inż. Kazimierz Szostak (inżynier lotniczy, kierownik Działu Bezpieczeństwa Lotniczego PLL LOT)
 • mgr inż. Waldemar Targalski (pilot liniowy, członek PKBWL, były pilot 36splt);
 • ppłk rez. pil. mgr inż. Andrzej Winiewski (pilot, dyrektor Biura Operacyjnego Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie)
 • dr hab. Marek Żylicz (prawnik, specjalista od międzynarodowgo prawa lotniczego, wykładowca akademicki)

Podkomisja techniczna

Eksperci z zakresu eksploatacji statków powietrznych, awioniki, techniki lotniczej, logistyki i informatyki:

 • dr inż. Stanisław Żurkowski (inżynier lotniczy, członek PKBWL) – przewodniczący
 • płk mgr inż. Mirosław Wierzbicki (inżynier lotniczy, Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów, – Szef Pionu Techniki Lotniczej) – zastępca przewodniczącego
 • mjr mgr inż. Dariusz Dawidziak (inżynier lotniczy, Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów)
 • ppłk mgr inż. Dariusz Majewski (inżynier lotniczy, Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów)
 • mjr mgr inż. Leszek Filipczyk (inżynier lotniczy, Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów)
 • mjr mgr inż. Artur Kułaszka (inżynier lotniczy, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, – kierownik Pracowni Badań Silników Lotniczych)
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek (inżynier, wykładowca akademicki)
 • mgr inż. Piotr Lipiec (inżynier lotniczy, PLL LOT)
 • mgr inż. Władysław Metelski (inżynier lotniczy, PLL LOT)
 • ppłk dr inż. Sławomir Michalak (inżynier lotniczy, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, – kierownik Zakładu Awioniki)
 • ppłk mgr inż. Janusz Niczyj (inżynier lotniczy, Oddział Bezpieczeństwa Lotów Dowództwa Sił Powietrznych, – inspektor Bezpieczeństwa Lotów)
 • płk rez. mgr inż. Jacek Przybysz (inżynier lotniczy)
 • mjr rez. mgr inż. Jerzy Skrzypek (inżynier lotniczy)
 • mgr inż. Wiesław Wypych (inżynier lotniczy, PLL LOT)
 • ppłk mgr inż. Cezary Musiał (inżynier lotniczy, Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów)

Podkomisja medyczna

Eksperci z zakresu medycyny lotniczej, psychologii i patomorfologii:

 • płk dr n. hum. Olaf Truszczyński (psycholog lotniczy, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)– przewodniczący
 • ppłk lek. med. Bogusław Biernat (anatomopatolog, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej)