Cele i zadania

Celem Zespołu jest wyjaśnianie opinii publicznej informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, przedstawionych zarówno w dokumentach sporządzonych przez Komisję Millera, jak i innych teorii pojawiających się w przestrzeni publicznej.

Zadania Zespołu zostały wskazane w Zarządzeniu nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.

Podstawowe zadania Zespołu:

  1. Analiza i wyjaśnianie opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.
  2. Współpraca z organami i instytucjami państwowymi oraz innymi podmiotami posiadającymi wiedzę i informacje na temat okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.
  3. Wsparcie merytoryczne w zakresie wiedzy eksperckiej podczas konferencji i seminariów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem, organizowanych lub współorganizowanych przez kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Wymieniony w Zarządzeniu nr 28 Prezesa Rady Ministrów katalog zadań ma charakter otwarty, a ich ewentualne rozszerzenie poza zadania wymienione powyżej jest uzależnione od bieżących potrzeb realizacji celów działania Zespołu.