Wyniki badania

Wyniki prac Komisji zostały podsumowane w następujących dokumentach:

1. Raport końcowy wraz z załącznikami:

oraz

2. Protokół z badania zdarzenia lotniczego nr 192/2010/11 – wypadku ciężkiego (katastrofy) samolotu Tu-154M numer 101 wraz z 8 załącznikami:

Raport końcowy, stanowiący podsumowanie zgromadzonej wiedzy i opartych na jej analizie ustaleń, został opublikowany 29 lipca 2011. 
W Raporcie sformułowano ustalone przez Komisję przyczyny wypadku i okoliczności sprzyjające jego zaistnieniu, a także zalecenia profilaktyczne, mające na celu uniknięcie zaistnienia podobnego zdarzenia w przyszłości.

Należy podkreślić, że dokumenty powyższe co do zasady nie zawierają materiałów źródłowych zebranych przez Komisję, a jedynie przywołane są te najbardziej istotne z punktu widzenia wyjaśnienia wypadku. Ilość informacji zebranych w aktach wielokrotnie przekracza objętość opublikowanych dokumentów.

Oprócz badania prowadzonego przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, badanie przyczyn wypadku lotniczego na potrzeby strony rosyjskiej, zakończone powstaniem raportu końcowego, przeprowadziła rosyjska komisja Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK – Межгосударственный Aвиационный Kомитет).

Badanie wypadku nie obejmowało zakresu wskazania winnych czy odpowiedzialnych za jego zaistnienie i przebieg.

Do pobrania

Raport końcowy z badania wypadku wraz z załącznikami, prezentacją najważniejszych wyników badania i informacjami dotyczącymi wykorzystanych w raporcie materiałów.
(zapisz element docelowy lub otwórz w nowym oknie)

 

Final report of the Committee for Investigation of Accidents in State Aviation into the causes and circumstances of the Tu-154M (tail number 101) accident in Smoleńsk (English translation).
(save link target or open in a new browser tab/window)

 

Окончательньій отчёт по вопросу об установлении обстоятельств и причин катастрофы самолёта TУ-154M, борт 101 под Смоленском (перевод на русский язык).

 

Protokół z badania zdarzenia lotniczego nr 192/2010/11 samolotu Tu-154M nr 101 z 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem.
(Załącznik nr 7, zawierający informacje o obrażeniach odniesionych przez ofiary katastrofy, nie został opublikowany)

□ Załącznik nr 7 - zawierający informacje o obrażeniach ofiar katastrofy - nie został opublikowany

 

Uwagi strony polskiej do Raportu Końcowego MAK