Załoga

Załogę samolotu stanowiło 2 pilotów, nawigator i technik pokładowy.

Dowódca załogi - nalot na samolocie Tu-154M - 2906 godz. 55 min., w tym jako:

  • dowódca 492 godz. 21 min;
  • II pilot 1794 godz. 8 min;
  • nawigator 620 godz. 26 min. 

W dniu wypadku pilot nie miał ważnych dopuszczeń do wykonywania lądowań jako dowódca samolotu Tu-154M:

  • według systemu ILS;
  • z wykorzystaniem procedury zajścia wg NDB;
  • z wykorzystaniem procedury podejścia wg VOR DME – uprawnienie takie formalnie nigdy nie zostało nadane pilotowi, a ostatnie wykonane podejście wg tego systemu pilot wykonał w 2007 r.;
  • z wykorzystaniem systemu PAR – pilot nigdy nie wykonał podejścia według tego systemu;
  • z wykorzystaniem systemu RSL – uprawnienie takie formalnie nie zostało nadane pilotowi, a ostatnie podejście do lądowania z wykorzystaniem systemu RSL pilot wykonał 8.08.2005 r. na samolocie Jak-40, jako II pilot;

oraz z powodu niewykonania Kontroli Techniki Pilotażu w strefie nie miał ważnych uprawnień do wykonywania lotów jako dowódca samolotu Tu-154M.

II Pilot - nalot na samolocie Tu-154M - 475 godz. 6 min., w tym jako:

  • II pilot 193 godz. 32 min.;
  • nawigator 281 godz. 34 min.

Od rozpoczęcia szkolenia na samolocie Tu-154M do dnia wypadku pilot ani razu nie był skontrolowany w locie do strefy.
Niewykonanie takiej kontroli skutkuje brakiem możliwości wykonywania lotów na danym typie statku powietrznego zgodnie z RL-2006, § 15 ust. 9. W związku z powyższym pilot w dniu 10.04.2010 r. nie posiadał ważnych uprawnień do
wykonywania lotów jako drugi pilot samolotu Tu-154M.

Nawigator - nalot na samolocie Tu-154M - 58 godz. 19 min.

Dokumentacja pułkowa i osobista pilota nawigatora nie zawiera wpisu o zdaniu egzaminu i zakończeniu szkolenia praktycznego nawigatora na samolocie Tu-154M w powietrzu. W związku z tym pilot nie miał nadanych uprawnień zgodnie z RL-2006 § 13 ust. 6 do wykonywania lotów w charakterze nawigatora na samolocie Tu-154M.

Technik pokładowy - nalot na samolocie Tu-154M - 329 godz. 16 min.

W dniu wypadku technik pokładowy jako jedyny członek załogi miał ważne uprawnienia do wykonywania lotów na samolocie Tu-154M.