Kto jest kim?

Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (komisja wojskowa) – zajmuje się badaniami wypadków lotniczych statków powietrznych, wojskowych, policyjnych i straży granicznej. Do 2011 roku komisja wojskowa powoływana była do każdego zdarzenia odrębnie. Katastrofę smoleńską badała tzw. Komisja Millera. Badanie to było prowadzone wyłącznie w celach profilaktycznych, to znaczy w celu wskazania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w zakresie wykonywania lotów. Obecnie działająca komisja wojskowa ma charakter komisji stałej, a jej skład jest wyznaczany na rok.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych (komisja cywilna) – komisja stała, zajmuje się badaniem zdarzeń lotniczych w lotnictwie cywilnym wyłącznie w celach profilaktycznych, bez określania winnych czy odpowiedzialnych za zaistnienie czy przebieg zdarzenia. Nie prowadziła badania katastrofy smoleńskiej. Niektórzy z członków komisji cywilnej zostali zaproszeni jako eksperci do tzw. komisji Millera. Prace w komisji Millera były przez nich prowadzone poza działalnością w komisji cywilnej.

Zespół biegłych Naczelnej Prokuratury Wojskowej – zespół biegłych w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę wojskową. Śledztwo prowadzone jest w celu określenia, czy w związku z zaistnieniem katastrofy samolotu Tu-154M nr boczny 101:

  • doszło do przestępstwa?
  • kto dokonał lub przyczynił się do jego popełnienia?
  • czy można przypisać sprawcy winę?

Wszystkie informacje dotyczące śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej można znaleźć na stronie internetowej Naczelnej Prokuratury Wojskowej (http://www.npw.gov.pl/491-Katastrofa_smolenska.htm).

Międzyresortowy Zespół do spraw koordynacji działań podejmowanych w związku z tragicznym wypadkiem lotniczym pod Smoleńskiem – zespół utworzony przez Prezesa Rady Ministrów, do którego zadań należała miedzy innymi udzielanie pomocy rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej czy koordynacja działań związanych z organizacją uroczystości pogrzebowych ofiar katastrofy. Zespół zakończył swoją pracę.

Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M z dnia 10 kwietnia 2010 r. – został utworzony na podstawie art. 17 ust. 1 i 3 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. W chwili obecnej w Sejmie działa 127 zespołów parlamentarnych zajmujących się najróżniejszymi zagadnieniami. Zgodnie z regulaminem działania Zespołu parlamentarnego jego celem jest:

  • koordynacja obu izb parlamentu w zakresie koordynowania działań podejmowanych w ramach kompetencji określonych ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora zmierzających do uzyskania wyjaśnień przyczyn i okoliczności katastrofy Tu-154M,
  • wspieranie działań zmierzających do upamiętnienia ofiar i pomocy ich rodzinom,
  • inicjowanie zmian prawnych zapobiegających podobnym tragediom.

Do jego zadań należy, między innymi:

  • współpraca z właściwymi komisjami Sejmu i Senatu w sprawach dotyczących katastrofy,
  • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami odpowiedzialnymi za prowadzenie postępowań wyjaśniających w tej sprawie.

W katalogu zadań Zespołu Parlamentarnego nie wymieniono prowadzenia badań czy analiz.

Zespół do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem – organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów powołany w celu upowszechniania informacji dotyczących ustalonych okoliczności i przyczyn zaistnienia katastrofy smoleńskiej ustalonych przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Informacje szczegółowe zawarte są w zakładce „Zespół”.