Skład zespołu

W skład Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy pod Smoleńskiem wchodzą: Maciej Lasek – przewodniczący, Wiesław Jedynak – wiceprzewodniczący oraz Agata Kaczyńska, Piotr Lipiec i Edward Łojek. Wszyscy są członkami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i uczestniczyli w pracach Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Komisji Millera).

dr inż. Maciej Lasek - Przewodniczący

Specjalizacja: Wyszkolenie lotnicze i eksploatacja statków powietrznych.

Najważniejsze doświadczenie zawodowe: W latach 1992-2002 pracował w Instytucie Lotnictwa zajmując się problemami związanymi z aerodynamiką i mechaniką lotu.
W 2002 rozpoczął pracę w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w której od czerwca 2003 roku pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego ds. technicznych. Prowadził badanie 120 wypadków i poważnych incydentów. Od 2008 roku jest członkiem działającego przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego zespołu Latajmy Bezpiecznie zajmującego się lokalizowaniem zagrożeń w lotnictwie cywilnym.
W latach 2008-2011 był biegłym powołanym przez prokuraturę wojskową w sprawie wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wypadku samolotu CASA C-295M.
Od 05.2010 do 07.2011 był członkiem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego powołanej do zbadania przyczyn i okoliczności wypadku samolotu Tu-154M w dniu 10.04.2010 r., w której pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego podkomisji lotniczej.
W latach 1993-2012 brał udział w próbach fabryczno-państwowych samolotów ultralekkich (współpraca z IKCSP w zakresie udowodnienia zgodności z wymaganiami przepisów budowy samolotów) oraz jako pilot doświadczalny w próbach fabryczno-państwowych 7 typów szybowców i motoszybowców.
Od 2011 roku jest zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej gdzie prowadzi wykłady z zakresu badania wypadków lotniczych oraz mechaniki lotu. Jest autorem i współautorem 56 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych wydawnictwach.

Wykształcenie: W 1992 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w specjalności budowa płatowców. W 2002 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie dynamiki lotu. Jest pilotem samolotowym i szybowcowym z uprawnieniami instruktora szybowcowego i motoszybowcowego I klasy oraz pilota doświadczalnego I klasy. Ukończył kursy badania dużych katastrof lotniczych oraz zarządzania badaniem takich wypadków prowadzone przez ośrodki w USA i Singapurze. Ukończył również kurs teoretyczny dla pilotów liniowych oraz kurs teoretyczny dla pilota samolotu ATR-72/42.

Działalność społeczna: W latach 2003-2007 redaktor naczelny czasopisma naukowego „NIT – Nauka, Innowacje, Technika”.

mgr Wiesław Jedynak - Wiceprzewodniczący

Specjalizacja: Lotnictwo komunikacyjne i ogólne, wyszkolenie lotnicze i współpraca w załogach wieloosobowych.

Najważniejsze doświadczenie zawodowe: Pracę zawodową w lotnictwie rozpoczął w 1985 roku, jako inspektor szkolenia w Zarządzie Głównym Aeroklubu PRL.
W latach 1989–1995 pracował w Centralnym Zespole Lotnictwa Sanitarnego w Warszawie jako pilot samolotowy i śmigłowcowy, wykonując loty sanitarne i ratownicze. Jednocześnie wykonywał obowiązki instruktora pilota samolotowego i śmigłowcowego.
Od 1995 r. do chwili obecnej pracuje w Polskich Liniach Lotniczych LOT jako pilot. Od 1997 roku do chwili obecnej jest instruktorem na samolotach ATR-42/72, a następnie Embraer 145 i Embraer 170/190. W tym okresie również był egzaminatorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej.
Od 1997 do 2003 r. pełnił obowiązki inspektora bezpieczeństwa lotniczego na samolotach ATR-42/72, a następnie Embraer 145.
Od 2003 do 2009 r. kierował Biurem Jakości i Bezpieczeństwa Lotniczego w PLL LOT. Jednocześnie był przewodniczącym Komisji Badania Zdarzeń Lotniczych oraz Kierownikiem Jakości PLL LOT.
Od 2009 roku był ekspertem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
W 2011 roku został członkiem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
W latach 2008 – 2011 był biegłym powołanym przez prokuraturę wojskową w sprawie wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wypadku samolotu CASA C-295M.
Od maja 2010 do lipca 2011 roku był członkiem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego powołanej do zbadania przyczyn i okoliczności wypadku samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem, w której był członkiem podkomisji lotniczej.
Od 2012 roku wykłada przepisy lotnicze na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. 

Wykształcenie: Absolwent Akademii Obrony Narodowej, w specjalności zarządzanie organizacjami lotniczymi. Pilot liniowy, instruktor lotniczy, egzaminator Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej. Ukończył kurs badania wypadków lotniczych prowadzony przez Southern California Safety Institute.
Audytor wiodący systemów jakości, ukończył szereg szkoleń w kraju i za granicą zakresie tworzenia i zarządzania systemami bezpieczeństwa i jakości w lotnictwie cywilnym.
Podstawowe szkolenie lotnicze do poziomu licencji pilota samolotowego zawodowego i instruktora samolotowego odebrał w Aeroklubie Warszawskim. Nalot 11000 godzin, z czego 9500 godzin w przewozie lotniczym, w tym 9000 godzin jako dowódca załogi. Nalot instruktorski: 3600 godzin.

mgr Agata Kaczyńska

Specjalizacja: prawo lotnicze.

Najważniejsze doświadczenie zawodowe: Była inspektorem ds. szkolenia w Aeroklubie Polskim. Od 2000 roku zajmuje się zawodowo badaniem wypadków lotniczych, początkowo jako członek Głównej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, a później Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
Od roku 2005 roku pełni funkcję Sekretarza Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, gdzie oprócz badań wypadków zajmuje się sprawami organizacyjnymi Komisji, w szczególności dotyczącymi koordynacji pracy członków Komisji, prowadzenia ewidencji i statystyk. Współpracuje z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie spraw związanych z przepisami prawa lotniczego i uczestniczy w procesach legislacyjnych związanych z prawem lotniczym, w szczególności z zakresu przepisów badania zdarzeń lotniczych. Jako kierujący badaniem lub członek zespołu badawczego uczestniczyła w badaniu ponad 300 wypadków lotniczych.
Od maja 2010 do lipca 2011 roku była członkiem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego powołanej do zbadania przyczyn i okoliczności wypadku samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem, w której pełniła funkcję Sekretarza Komisji.
Od 1981 roku związana z Aeroklubem Warszawskim. Wykonała ponad 1450 skoków ze spadochronem. Była instruktorem spadochronowym i paralotniowym.

Wykształcenie: wyższe prawnicze.

mgr inż. Piotr Lipiec

Specjalizacja: Odczyty i analizy pokładowych rejestratorów lotu i rejestratory rozmów, wyposażenie pokładowe i eksploatacja lotnicza.

Najważniejsze doświadczenie zawodowe: W kwietniu 2010 roku, po katastrofie samolotu Tu-154M, został powołany najpierw jako Doradca Akredytowanego Przedstawiciela Polski, a następnie w maju 2010 roku jako członek Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLLP) gdzie był członkiem podkomisji technicznej. Od czerwca 2011 roku jest członkiem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL). Uczestniczy w spotkaniach grupy roboczej Europejskiej Sieci Komisji Badania Wypadków Lotniczych zajmującej się analizą najlepszych praktyk stosowanych i rekomendowanych przy badaniu zdarzeń lotniczych oraz współpracuje z grupą Accident Investigation Recorder zrzeszającą specjalistów od rejestratorów ze wszystkich komisji całego Świata.
Od 2005 współpracował z PKBWL w charakterze eksperta. Był członkiem zespołu biegłych powołanego przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Poznaniu do wyjaśnienia okoliczności katastrofy samolotu CASA C-295 M pod Mirosławcem w 2008 roku.
W 1998 roku rozpoczął pracę w PLL LOT SA w Dziale Analiz Parametrów Lotu, gdzie były odczytywane i analizowane zapisy z pokładowych rejestratorów lotu dla wszystkich rejsów całej floty firmy LOT oraz Eurolot. W 2002 roku rozpoczął pracę na stanowisku Inspektora Bezpieczeństwa Lotniczego, gdzie był odpowiedzialny za odczyty i analizę rejestratorów lotu ale także za odczyty i analizę rejestratorów rozmów. W Dziale Bezpieczeństwa Lotniczego prowadził badanie okoliczności i przyczyn zdarzeń lotniczych, opracowywał raporty i analizy dotyczących bezpieczeństwa lotniczego.
W trakcie pracy odbył specjalistyczne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa lotniczego i inne szkolenia zawodowe np: Aircraft Accident Prevention and Investigation (Southern California Safety Institute), Safety Management Systems in Aviation (w Cranfield University oraz w IATA w Paryżu), Project Management, Control and Monitoring (IATA Singapur i Genewa).

Wykształcenie: Ukończył kierunek Lotnicze Systemy Sterownia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

mgr inż. Edward Łojek

Specjalizacja: Lotnictwo komunikacyjne, przepisy dot. wykonywania operacji lotniczych, planowanie operacji lotniczych, radiokomunikacja w lotnictwie.

Najważniejsze doświadczenie zawodowe: W roku 2012 rozpoczął pracę w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, specjalizując się w eksploatacji lotniczej.
Ponad 30 lat pracował w Polskich Liniach Lotniczych „LOT” jako członek załogi IŁ62 (nalot ok. 4500 godzin) oraz w takich działach jak: Metodyka Latania, Szkolenia, Centrum Operacyjne, Planowanie i Nadzór Operacji Lotniczych.
Jednocześnie pełnił funkcję inspektora ETOPS (operacje dalekiego zasięgu przy wykorzystaniu samolotów dwusilnikowych). Brał udział w zespole przygotowującym wprowadzenie do eksploatacji samolotu Boeing 787.
Od maja 2010 do lipca 2011 roku był członkiem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego powołanej do zbadania przyczyn i okoliczności katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem, w której był członkiem podkomisji technicznej.

Wykształcenie: W 1977 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w specjalności telekomunikacja.