Cel badania

Celem badań wypadków lub incydentów lotniczych prowadzonych przez powołane do tego państwowe komisje na całym świecie jest zapobieganie takim zdarzeniom w przyszłości. Komisje badań wypadków lotniczych nie orzekają o winie lub odpowiedzialności. Do tego celu powołane są inne instytucje państwowe takie jak: prokuratura, sądy, komisje dyscyplinarne i inne podmioty uprawnione do prowadzenia tego typu działań (śledztw i postępowań).
Cele badań prowadzonych przez komisje badań wypadków lotniczych są określane zarówno w międzynarodowych zasadach i normach postępowania w sprawach zdarzeń lotniczych, jak i w przepisach Unii Europejskiej czy polskim prawie lotniczym. Zasady te dotyczą w takim samym stopniu badań zdarzeń w lotnictwie państwowym jak i cywilnym.
Badanie wypadków lotniczych w celach profilaktycznych nie jest działalnością naukową, taką jaką prowadzą uczelnie, instytuty czy osoby prywatne, choć komisje niejednokrotnie wspomagają swoje badania wiedzą specjalistyczną lub pozyskują ekspertyzy i opinie sporządzane przez osoby lub instytucje prowadzące badania naukowe.
Raporty z badania wypadków lotniczych skierowane są do osób lub instytucji zajmujących się lotnictwem w celu poprawy bezpieczeństwa lotów i zwiększenia zaufania społecznego do tego środka transportu.

W Polsce do badania wypadków lotniczych w lotnictwie cywilnym powołano Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL), a badanie wypadków w lotnictwie państwowym (wojskowym, Straży Granicznej i policji) powierzono Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.