Kontrolerzy rosyjscy

Do zabezpieczenia lądowania i startu samolotów specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej na lotnisku Smoleńsk Północny w dniu 10.04.2010 r. wyznaczono Grupę Kierowania Lotami (GKL) w składzie:

  1. kierownik lotów (KL);
  2. pomocnik kierownika lotów (PKL);
  3. kierownik strefy lądowania (KSL);
  4. naczelnik punktu koordynacji ruchu lotniczego;
  5. dwóch dyżurnych ruchu.

Kierownik lotów (KL) i kierownik strefy lądowania (KSL) nie posiadali licencji zgodnych z normami ICAO (załącznik 1) i nie stosowali procedur zawartych w dokumentach ICAO Doc 4444 „Zarządzanie ruchem lotniczym”, załącznik 11 „Służby ruchu lotniczego” oraz innych podręcznikach dotyczących służb i procedur ruchu lotniczego stosowanych w międzynarodowej żegludze powietrznej. Personel GKL stosował procedury obowiązujące w przestrzeni powietrznej lotniska wojskowego Smoleńsk Północny, czyli „Federalne przepisy lotnicze wykonywania lotów lotnictwa  państwowego Federacji Rosyjskiej (FAP PP GosA)”, według których był szkolony.

Nieprawidłowości w działaniu GKL zostały opisane w Raporcie końcowym w rozdziale 2.12 Analiza działania służb ruchu lotniczego (str. 240 do 271), rozdziale 2.13 Analiza procesu podejmowania decyzji przez GKL (str. 271 do 295) oraz podsumowane w rozdziale 3.1 Ustalenia komisji w punktach od 141) do 157).

Nieprawidłowości w działaniu GKL zostały zaliczone do czynników mających wpływ na zdarzenie lotnicze oraz okoliczności sprzyjających zaistnieniu wypadku.